21 851 01 - Hulladékgyűjtő okj képzés

A szakképesítés szintje: alapfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Környezetvédelmi technológiák (851)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: környezetvédelem

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:

Ágazati besorolás: környezetvédelem
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

A Hulladékgyűjtő és -szállító szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A hulladékgyűjtő és -szállító alapvető feladata a hulladékok keletkezésének helyéről a gyűjtő, feldolgozó, vagy
felhasználó telepére történő hulladék-továbbítás. Munkavégzése során köteles a hulladék gyűjtésére, a rakodási
helyekre, a közlekedés szabályaira, valamint ezekkel összefüggésben lévő munka- és tűzvédelmi előírásokra
tekintettel lenni, azokat a biztonságos munkavégzésnek megfelelően betartani.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa különféle méretű hulladéktároló edényzet biztonságos mozgatására, – a hulladékfajták szerinti kézi ürítés szabályszerű ellátására, – gondoskodni a rakodási és biztonsági előírások betartásáról, – kezelni a különböző típusú hulladékgyűjtő- és szállító gépek berendezéseit, – betartani a hatósági és munkahelyi előírásokat, – biztosítani a hulladék környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtését, – együttműködni a gépjármű vezetőjével, – ellátni a hulladék átadásával kapcsolatos feladatokat, – földeríteni és felismerni a különböző veszélyforrásokat, – ellenőrizni az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát, – közreműködni a haváriák következményeinek felszámolásában.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Hulladékgyűjtő és -szállító képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
Szakmai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 120-150 óra

Képzés nyilvántartásbaveteli száma: E-000234/2014/A011

Érdekel a képzés?

Töltsd ki az űrlapot, kollégánk keresni fog.

  • Kötelező
  • Kötelező
  • Kötelező
  •