32 140 01 - Óvodai dajka

Óvodai dajka:

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Óvodai dajka
A szakképesítés OKJ száma: 32 140 01

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával gondozó-nevelő munkáját végezni. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában,a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva,önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

Az óvodai dajka képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Összes óraszáma: 320 óra

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E-000234/2014/A015

Pedagógiai és családsegítő munkatárs:

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai és családsegítő munkatárs
A szakképesítés OKJ száma: 54 140 02

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A pedagógiai-és családsegítő munkatárs képzés célja, olyan köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakemberek képzése, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzik szakirányú munkájukat. A kompetenciahatárokat betartva közreműködnek az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesznek a gyermek, a tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyelik, kísérik a gyermeket,tanulót. Részt vesznek a gyermekek,tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaznak. Koordinálják a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordítanak a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyelnek a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkájukat a családokkal,más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet,tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A pedagógiai-és családsegítő munkatárs képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: Érettségi bizonyítvány
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Összes óraszáma: 900 óra

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E-000234/2014/A016

Érdekel a képzés?

Töltsd ki az űrlapot, kollégánk keresni fog.

  • Kötelező
  • Kötelező
  • Kötelező
  •